Vol VCA

Veiligheid voor operationeel leidinggevende

De Cursus Veiligheid voor Operationeel Leidinggevenden (VOL-VCA) is door Tracee.nu ontwikkeld op basis van de eindtermen zoals deze zijn vastgesteld door SSVV (Stichting Samenwerken Voor Veiligheid), ECABO en Centraal College van Deskundigen

Cursusprogramma

De cursus die gedurende 2 dagen  wordt gegeven bevat de volgende modulen:

1.   Arbeidsomstandigheden en wetgeving
2.   Risico's en beheersmaatregelen
3.   Gevaarlijke stoffen
4.   Brand en explosiegevaar
5.   Besloten ruimten
6.   Gereedschappen en machines
7.   Hijsen, tillen, dragen, struikelen, uitglijden, vallen
8.   Werken op hoogte
9.   Lassen
10. Persoonlijke beschermingsmiddelen
11. Veiligheid, gezondheid en milieuwetgeving en Europese richtlijnen
12. Ontstaan van een ongeval en de gevolgen voor het te voeren beleid
13. Methodes om veilig werken te bevorderen
14. Doel van procedures en vergunningen
15. Taak&risico analyses
16. Fysische factoren
17. Gevaarlijke stoffen
18. Ergonomie

 

Het is mogelijk de cursus en/of examen in een andere taal te volgen, zoals: Engels, Duits, Pools, enz. (Neem voor meer informatie hierover contact met ons op) Alle cursusmaterialen zijn bij de prijs inbegrepen en alle dagopleidingen zijn inclusief de lunch. In overleg met u wordt de training gedurende werktijd, de avond of het weekend gepland, hetzij in-company of op locatie. Vanzelfsprekend behoort open inschrijving ook tot de mogelijkheden.

 

Examen

Na afronding van de cursus zullen de cursisten het examen afleggen. Tijdens dit examen, dat valt onder de NEN EN 45013, worden aan de cursist 70 meerkeuzen vragen voorgelegd. Deze heeft een geldigheidsduur van 10 jaar.

Klik hier voor cursus

Klik hier voor Examen