Basis VCA

De Cursus Basis Veiligheid (VCA ) is door Tracee.nu ontwikkeld op basis van de eindtermen zoals deze zijn vastgesteld door SSVV (Stichting Samenwerken Voor Veiligheid), ECABO en Centraal College van Deskundigen. De Cursus (training) Basisveiligheid VCA is bestemd voor operationele medewerkers in verschillende branches (bouw, installatie, petrochemische industrie e.d.).

De cursus die gedurende 1 dag  wordt gegeven bevat de volgende modulen:

1.   Arbeidsomstandigheden en wetgeving

2.   Gevaren, Risico's en preventie

3.   Ongevallen: oorzaak en preventie

4.   Veiligheidsgedrag

5.   Taken, rechten, plichten, en overleg

6.   Procedures en instructies, signalering

7.   Voorbereiding op noodsituaties

8.   Gevaarlijke stoffen

9.   Brand en explosie

10. Arbeidsmiddelen

11. Specifieke werkzaamheden en omstandigheden

12. Elektriciteit en straling

13. Ergonomische werkplek

14. Persoonlijke beschermingsmiddelen

 

Het is mogelijk de cursus en/of examen in een andere taal te volgen, zoals: Engels, Duits, Pools, enz. (Neem voor meer informatie hierover contact met ons op) Alle cursusmaterialen zijn bij de prijs inbegrepen en alle dagopleidingen zijn inclusief de lunch. In overleg met u wordt de training gedurende werktijd, de avond of het weekend gepland, hetzij in-company of op locatie. Vanzelfsprekend behoort open inschrijving ook tot de mogelijkheden.

 

Examen

Na afronding van de cursus zullen de cursisten het examen afleggen. Tijdens dit examen, dat valt onder de NEN EN 45013, worden aan de cursist 40 meerkeuzen vragen voorgelegd. Bij goed gevolg wordt aan elke cursist het Diploma Basisveiligheid uitgereikt.

Deze heeft een geldigheidsduur van 10 jaar. Ook is het mogelijk tegen geringe meerkosten een voorleesexamen te verzorgen voor cursisten met leesproblemen.

 

Klik hier voor Training

Klik hier voor Examen