Bedrijfs ISO Certificatie  

U als ondernemer wordt geconfronteerd met de (vele) eisen die een opdrachtgever van u verlangt. Hoe gaat u hieraan invulling geven? Om uw opdrachtgever zekerheid te geven over de wijze waarop een opdracht tot stand komt, geproduceerd en afgeleverd (eventueel met service) wordt kan d.m.v. een kwaliteitszorgsysteem aantoonbaar worden gemaakt.

Vanaf de totstandkoming tot en met de aflevering en service wordt in een kwaliteitssysteem vastgelegd op welke wijze u de toezeggingen aan uw klant ook daadwerkelijk nakomt.

PROJECTOPZET ISO 9001 versie 2008

De projectopzet voor het begeleiden van Tracee.nu kenmerkt zich door het bedrijf zo veel mogelijk te betrekken bij de totstandkoming van het uiteindelijke ISO 9001 Kwaliteitssysteem. Het klinkt heel logisch en misschien overbodig maar het Kwaliteitssysteem is bedrijfsgericht en geen standaard verhaal en dient ook na certificering door het bedrijf gedragen te worden. In het kort kan de projectopzet als volgt worden weergegeven:

Aan de hand van het stappenplan werken wij samen met u (en uw personeelsleden) aan een systeem dat geschikt is voor certificatie. Belangrijker echter is dat het systeem u ondersteunt bij het verder optimaliseren van uw organisatie door antwoorden te bieden op vragen als: lever ik wat ik overeengekomen ben? Binnen het tijdsbestek? Hebben wij iets verdiend aan die order? (Veel uitval/afval/garantie gehad?) Is de klant tevreden met het geleverde en de wijze waarop wij de order hebben behandeld en afgehandeld?

Veel aandacht besteden wij aan de wijze waarop uw organisatie het systeem zelf in stand kan houden en verbeteren. Hiertoe kunnen wij u gerichte opleidingen bieden; om uw kwaliteitssysteem in de toekomst eenvoudig en adequaat mee te laten groeien met uw bedrijf.

Tracee.nu kan u ondersteunen bij het opzetten, implementeren en onderhouden van kwaliteitssystemen. Wij hebben de ervaring met het opzetten van ISO 9001:2008

Klik hier voor contact formulier