Risico Inventarisatie en Evaluatie / RI & E

Op grond van de Arbo-wet bent u als werkgever verplicht een Risico -Inventarisatie & -Evaluatie te hebben (RI&E). Een RI&E houdt in dat u nagaat of er in uw bedrijf voldoende voorzorgsmaatregelen zijn getroffen om schade aan de gezondheid van u en uw werknemers te voorkomen en of er meer kan/moet worden gedaan. En zo ja, wat dan precies. Dit onderzoek moet schriftelijk worden vastgelegd.

Een Plan van Aanpak met verbeteringsmaatregelen maakt deel uit van de RI&E. Het doel van de risico-evaluatie is om te bepalen aan welke aspecten aandacht moet worden geschonken om de gevaren (en dus de ongevallen) te voorkomen. De veiligheidsdeskundigen van Tracee.nu kunnen een Risico -Inventarisatie en -Evaluatie voor uw bedrijf uitvoeren. Zo bent u verzekerd van een onafhankelijk en deskundig onderzoek en advies voor alle geconstateerde risico's en voldoet u aan de wettelijke verplichtingen.

 

De Risico -Inventarisatie en -Evaluatie bestaat uit de volgende onderdelen:

 

Over het geheel ontvangt uw bedrijf een rapportage met eventueel geconstateerde knelpunten, de risicoklasse ervan, de maatregelen en adviezen ter verbetering, een toelichting en een voorstel tot een Plan van aanpak. Indien aanvullend onderzoek of metingen noodzakelijk blijken, zullen deze nader worden geadviseerd. De uitvoering daarvan is echter niet bij het reguliere traject van de Risico- inventarisatie en -evaluatie inbegrepen.

De tarieven voor het uitvoeren van RI&E zijn afhankelijk van de omvang van de onderneming.

Klik hier voor het contact formulier