1.   Wetgeving  
2.   Elektriciteit
3.   Gevaren, risico's en preventie
4.   Werken op hoogte
5.   Ongevallen, oorzaken en ongevallenpreventie
6.   Graven en werken in sleuven en uitgravingen
7.   Veiligheidsgedrag  
8.   Besloten ruimten
9.   Procedures, instructies en werkvergunning
10. PBM (Persoonlijke beschermingsmiddelen)
11. Voorbereiding op noodsituaties

Vil VCU Veiligheid voor Intercedenten

De training VIL VCU is bedoeld voor intercedenten en leidinggevenden die werkzaam zijn binnen een uitzend- of detacheringbureau. De opleiding is verplicht voor alle uitzend- of detacheringbureaus die VCU gecertificeerd willen zijn of worden.

12. Straling
13. Gevaarlijke stoffen  
14. Ergonomische werkplek
15. Brand- en explosie  
16. Lawaai op de werkplek
17. Arbeidsmiddelen  
18. Signaleringen en markeringen
19. Sloopwerkzaamheden  
20. Hijsen
21. Lassen en branden  
22. Taken, rechten, plichten en overleg

Cursusprogramma

De cursus die gedurende 2 dagen  wordt gegeven bevat de volgende modulen

Het is mogelijk de cursus en/of examen in een andere taal te volgen, zoals: Engels, Duits, Pools, enz. (Neem voor meer informatie hierover contact met ons op) Alle cursusmaterialen zijn bij de prijs inbegrepen en alle dagopleidingen zijn inclusief de lunch. In overleg met u wordt de training gedurende werktijd, de avond of het weekend gepland, hetzij in-company of op locatie. Vanzelfsprekend behoort open inschrijving ook tot de mogelijkheden.

 

Examen

Na afronding van de cursus zullen de cursisten het examen afleggen. Tijdens dit examen, dat valt onder de NEN EN 45013, worden aan de cursist 70 meerkeuze vragen voorgelegd. Deze heeft een geldigheidsduur van 10 jaar.

 

Klik hier voor Training

Klik hier voor Examen